Paniniwala ng dating daan

Rated 3.92/5 based on 526 customer reviews

Ang geothermal energy ang pinaggalingan sa bundok na ito.

Wala pang ulat ng pagputok ng bulkan ng huling panahon.

Eraño de Guzman Manalo (colloquially known as "Ka Erdy") is the fifth child of Iglesia Ni Cristo founder Felix Y. On January 17, 1955, Eraño Manalo married Cristina Villanueva, and now has six children, with his son Eduardo serving as deputy executive minister.

During this time, he wrote a 64 page booklet entitled, "Christ-God: Investigated-False".

paniniwala ng dating daan-39

paniniwala ng dating daan-16

Ang mga bundok ay nakaaapekto sa klima at ulan; sinasahod ng mga ito ang tubig at pinaaagos pababa sa mga ilog o iniipon iyon sa mga imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa at ang mga ito naman ang naglalaan ng tubig sa mga bukal na nasa mga libis sa ibaba.Naiba ang bulubundukin sa bundok dahil ito ay matataas at matatarik na bundok na magkakadikit at sunod-sunod.Sa Pilipinas, ang Sierra Madre ang pinakamahabang hanay ng bundok na nasa Cordillera.Waring ang mga epekto naman ng isang matinding bagyo ang inilalarawan nang banggitin ng Bibliya na ang mga bundok ay ‘natutunaw’ o ‘umaagos.’ Dahil sa malakas na ulan, ang lupa ay inaagnas ng mga batis at ng mga rumaragasang agusan, anupat para bang tinutunaw iyon.Sa katulad na paraan, ang kapahayagan ng galit ni Jehova laban sa mga bansa ay inihulang magbubunga ng lansakang pagpatay anupat matutunaw ang mga bundok dahil sa dugo ng mga napatay, samakatuwid nga, aagnasin nito ang lupa.

Leave a Reply